Home

Hvorfor er den gylne regel så viktig

Den gylne regel, nestekjærlighetsbudet eller gjensidighetsprinsippet, finnes i stort sett alle religioner og livssyn, og fantes også i de store verdensivilisasjonene før vår tidsregning.. Kristendommen, og noen mindre religioner, har en handlingsorientert positiv vinkling av gjensidighetsprinsippet: Matteus skriver at du skal gjøre godt mot andre Men det som er viktig nå, er en reell debatt: Hvordan skal man sikre at ungene ikke blir så dårlige at de må inn til BUP hver gang de har et problem. Hvis Den gylne regel som begrep står i veien for en reell debatt om hva som faktisk foregår i psykisk helse, er det kanskje verdt å snakke om hva som egentlig er problemet

Den gylne regel - Wikipedi

 1. Selv om en Guddom ikke er tilstede, men det er mennesket tro på seg selv som står i sentrum, så er den gylne regel inkludert. Den viktigste. Den ene. Hvorfor følger ikke man den da? Hvorfor? Jeg forstår ikke. Regler er til for å brytes, heter det. Prinsipp. Bedre. Grunnlaget
 2. Samlingen er representativ, men ikke utfyllende; dette er ikke de eneste stedene vi finner den gyldne regel formulert i de enkelte religioners skrifter. Vi foreslår at læreren skriver ut sitatene (se under «Utskriftsversjoner» i margen til høyre), deler dem ut blant elevene, og bruker dem som utgangspunkt for samtale i klassen (se spørsmålene nederst på denne siden)
 3. Den gylne regel - på fotballbanen? Når noen blir taklet hardt, ønsker de av og til å ta igjen. Da er det viktig for dommeren å ha god og nær kontakt med spillerne for å forebygge nye.
 4. ering,.
 5. Det er visst mulig å gjøre enkle,greie formuleringer om til noe komplisert og vanskelig..Den gylne regel har vel alltid vært sett på som den optimale måten å behandle hverandre på...Å gjøre mot andre slik jeg ønsker at andre skal gjøre mot meg handler for meg om respekt,omtanke,empati,oppmerksomhet o.s.v.,som utvilsomt er positivt for alle normale mennesker..slik vi alle liker å.

Den gylne regel er en politisk bløff - Nyheter, Psykisk

Den gylne regel - Daria

 1. Det gylne snitt er en måte å dele et linjestykke på slik at de to delene står i et bestemt forhold til hverandre og til helheten. Det gylne snitt har blitt brukt som grunnlag for komposisjon av bilder og arkitektur siden antikken, og har blitt oppfattet som en vakker og harmonisk måte å dele opp en bildeflate på.
 2. Man trenger selvfølgelig ikke å være religiøs for å være enig i Den gylne regelen, kommunismen - som er klart ateistisk. Disse tre diktatorene er ypperlige eksempler på hvorfor ateisme og humanisme ikke automatisk er det samme. For mens alle humanister er ateister (og/eller agnostikere), så er ikke alle ateister humanister
 3. Den Gylne Regel er en global leveregel som finnes i majoriteten av verdens religioner. Den er formulert på utallige måter, men essensen i regelen er følgende: «Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg.» Denne formuleringen er tatt fra Norges Human Etisk Forbund
 4. nelighet, til og med våre fiender. (Les Lukas 6:27, 28, 31, 35.
 5. Hvorfor selvkontroll er så viktig. 4. 1) «Den som snakker mye, synder lett, klok er den som holder tungen i tømme.» (Ordspråkene 10: 19) «La ikke noe råttent snakk komme over leppene. da han kom med det som vanligvis blir kalt den gylne regel: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere,.

Ifølge den gylne regel skal du handle mot andre slik du vil at andre skal handle mot deg. Kant så imidlertid dette som en form for egoisme. Du handler godt fordi du vil at andre skal handle godt mot deg. Kant hevder at du ikke skal følge det kategoriske imperativet for å oppnå en fordel for deg selv, men fordi det er en moralsk plikt FN og den gylne regelen i vår tid Den gylne regel, eller gjensidighetsprinsippet, er et sentralt punkt i de fleste verdensreligioner, i tillegg til en rekke humanitære organisasjoner. Regelen kan sammenfattes ved «gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg» (Human-Etisk Forbund, 2016) Buddhisme er en ikke-teistisk religion, eller filosofi, som er basert på læren fra Buddha (Siddharta Gautama) som levde fra ca. 563 f.Kr. til ca. 483 f.Kr. i Nord-India/Nepal. Buddhismen spredde seg gradvis derfra gjennom Sør-Asia til Midtøsten, Sentral-Asia, Sørøst-Asia, og de nordøstasiatiske landene Tibet, Mongolia, Kina, Korea, Japan og Taiwan Hvorfor er dette så viktig? Og hva er viktig å tenke på når en foretar oppgjøret? Regelverket. Det som er den aller viktigste grunnen til at et kasseoppgjør skal tas daglig er at alle virksomheter med kontantsalg er pliktige til å dokumentere dagens Det er uansett noen gylne regler som gjelder for alle. Ta oppgjøret hver eneste dag. Den ene tar begge spadene. Det andre barnet roper på en voksen. Voksen A har holdningen «Dette er utidig mas og egentlig noe han burde ha ordnet opp i selv». Voksen B har holdningen «Dette er noe han trenger hjelp til å løse». Hva den voksne tenker, har stor betydning for hva slags erfaring barna får av episoden

Da er det viktig å ha et system som fanger opp det dere snakker om av dem som har mulighet til å gjøre noe med det. Det er i medarbeiderens interesse å ha en tydelig omforent enighet, så man ikke forlater samtalen med misforståelser, sier han - Vår mening er at den estetiske dimensjonen er veldig viktig i barnas liv, i forhold til å utvikle seg til et helt menneske. Barn lærer på ulike måter. De trenger å bruke alle sansene sine for å lære og da er det veldig viktig også å få med de estetiske fagene Den er tværtimod en regel til brugen af vor fantasi. Den forlanger, at vi skal fantasere os til, hvordan vi ville ønske der blev handlet imod os, hvis vi var i den andens sted - for så aktuelt at handle imod den anden på den måde. Altså er den så radikal, som nogen regel kan være (Løgstrup, 1987, s. 25) eneste stedene vi finner den gyldne regel formulert i de enkelte religioners skrifter. Vi foreslår at læreren skriver ut sitatene, deler dem ut blant elevene, og bruker dem som utgangspunkt for samtale i klassen (se spørsmålene nederst på denne siden) Det er svært viktig at dey moderne mennesker må ta søvnen tilbake. Det er en billig, men nødvendig investering i egen helse: Dagens mennesker har lett for å nedprioritere søvnen på bekostning av andre gjøremål. Det er alltid så mye vi skal og bør gjøre, så mye vi ønsker å delta i

Skoletorget/Den gyldne regel

Et menneske som ikke er ærlig med seg selv, er et håpløst tilfelle - William J H Boetcker (Første gang publisert 2005) Enkeltmenneskers og organisasjoners valg og adferd er viktig for oss og vi er opptatt av hva som er rett og galt. Men hva er rett og hva er galt? Etikk og moral er begreper som forvirrer og sår tvil Vi er den forandringen vi lengter etter.Vi er håpet for de guttene som har så lite, som er blitt fortalt at de ikke kan få det de drømmer om, at de ikke kan bli det de ønsker. Jo, det kan de!Vi er håpet til faren som går på jobb før soloppgang, og som ligger våken om natten og lurer på om han kan gi sine barn de samme muligheter som noen en gang ga ham Den gylne regel NYTT TEMA. Zico10 Som kjent finnes den gyldne regel i de fleste religioner og livssyn, og skal trolig ha vært viktig i sivilisasjonene også før vår tidsregning. Umiddelbart spør jeg meg om hvorfor den ikke er viktigere i f. eks. menneskerettighetene eller andre lovverk som kan knytte mennesker sammen Gylne regler i et balansert kosthold; Det er viktig at du får næring i kroppen etter at du har stått opp om morgenen. Ernæringsfysiologer har sagt det i årevis: så vil det være vanskeligere å konsentrere seg, og det er mer sannsynlig at du begynner å småspise En gyllen regel bør være er at man viser leserne den høyeste respekt, Mer om dette står i seksjon 6 i kapittel 6 IPCC (2007), så jeg skjønner ikke hvorfor han fremsetter denne kritikken. for nøyaktighet og objektivitet er en viktig pilar i vitenskapen

Den gylne regel - på fotballbanen? - Andakten - NR

 1. Jeg er dog av den oppfatningen at den Gyldne Regelen er en uhyre viktig og vis moralsk regel som fanger inn en helt fundamental sannhet om menneskelig atferd og det er denne vi skal undersøke i denne bloggposten. Kants kategoriske imperativ La oss først begynne med å vise hvordan Immanuel Kant forsøkte å modernisere den Gyldne Regelen
 2. Jeg spør meg stadig hvorfor det er slik at somatisk helsetjenester får så mye mer fokus og hvorfor den gyldne regel står så sterkt under press fra RHF'ene. En klar grunn er jo at mennesker som har psykiske lidelser eller rusavhengighetslidelser ikke er i stand til å stå på for helsehjelpen de trenger og har rett til
 3. Den gylne regel kristendommen. Den gylne regel er et allment etisk prinsipp som også er kjent som gjensidighetsregelen. Ideen går ut på at man skal behandle andre slik man selv ønsker å bli behandlet. Den gylne regel kan uttrykkes i både negativ (du skal ikke) og positiv (du skal) versjon
 4. Det er viktig med religion- og trosfrihet, men det betyr ikke at man ikke skal kunen bli satt i kritikkens lys som alle andre politiske ståsted. Det er TO lov vi alle burde leve under, nemlig kardemommeloven og den gylne regel. Sistnevnte er forøvrig å finne blant de fleste trosretninger og livssyn
 5. Det er viktig å være klar over at blant annet elting og heving er like viktige for resultatet som hva slags mel man Ta en deigklump, rull den i hånden og strekk den ut som en tyggis. Klarer du å se gjennom deigen, er den ferdig eltet. Forheving. men en gyllen regel er at man alltid skal la deigen stå lunt og heve til dobbel.
 6. Det er noen likheter mellom Livssynshumanismen og Buddhismen. Begge er store livssyn med medlemmer over hele verden. Begge har ingen spessielle lover om hva de skal gjøre, men begge følger den gylne regel. buddhismen er delt inn i 3 hovedretninger, det er humanismen også. begge tenker mye på hva som er rett og hva som er galt.(etikk

Det er også viktig å huske på at dette er kategorier voksne har laget, og ikke er noe barn tenker på når de leker. Rollelek: Barn vil ofte late som om de er en rolle. Det kan enten være mor eller far, politi eller røver, en hest eller en hund, butikk, en figur de har sett på TV eller teater, som for eksempel Kaptein Sabeltann, Byggmester Bob eller en annen figur « Det er jeg ikke fornøyd med. Derfor viderefører vi den gylne regel også i 2016, og jeg forventer bedre resultater. I tiden som kommer peker helseministeren på medikamentfrie behandlingstilbud og pakkeforløp som viktige tiltak for denne delen av spesialisthelsetjenesten Hvorfor er det så viktig med læren? Hva lærer LBK om kirken og kirkens 40-årsjubileum. Andre kirker. Preken. Alle prekener. En gyllen regel. Preken på 8. søndag etter Treenighetsdag, av pastor Tor Jakob Welde. Matt 7,12-14 «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også Men trang er den porten og smal er den veien som. 7 gylne regler. Langsiktig aksjesparing er lærerikt og lønnsomt, men den som sparer i aksjer eller aksjefond tar alltid en viss risiko. Risiko er prisen man betaler for muligheten til en høy avkastning. Ved å følge visse regler kan risikoen reduseres betydelig. Følg Aksjonærforeningens 7 gylne regler Det er viktig å introdusere klassereglene på første skoledag. Disse reglene fungere som en rettesnor for elevene å følge gjennom hele skoleåret. Den følgende artikkelen vil gi deg noen tips om hvordan du kan introdusere dine klasseregler, og hvorfor det er best å bare ha noen få

Og hvorfor det er så viktig at disse tilpasses det gyldne snitt... I eksemplet (fjernet masse grå flate etter tilbakemeldinger her), Det gylne snitt er ikke en regel, (som trådstarters bilde er i nærheten av) og den gylne vinkel er litt trangere enn i 2:3-rektangelet den vanligste måten å ta bilder på, og betrakter og motiv er likestilt. Det gylne snitt Det gylne snitt innebærer at man deler inn flater og linjer etter bestemte regler for å oppnå spenning og balanse i en komposisjon. Det matematiske tallet for det gylne snitt er 1,61803989. Er høyden på bildet X, vil lengden på bildet være 1,6 x X.

Merk: Selv om vi kaller dem regler, er de ikke satt i stein - og du bør heller ikke følge dem alle i hvert skudd du tar. Lær hvorfor disse reglene eksisterer, og bruk dem etter behov for hvert bilde du tar i fremtiden. 1. Regelen om tredjedeler. For mange fotografer er Rule of Thirds det første fotografietorien de lærer Hva er det å vite? Hva læringsprinsipp innebærer den gylne regelen om didaktikk, vi har allerede demontert. Men hvorfor han? Faktum er at prinsippet om klarhet er en av de mest populære og intuitive. Det har blitt brukt siden antikken. Vi vet også at den er basert på vitenskapelige lover

Ledere, skru den gylne regelen Ikke behandle ansatte slik du vil bli behandlet. Her er grunnen. Behandle andre slik du ønsker å bli behandlet. Dette er Den gyldne regel vi alle lærte å vokse opp. Som leder eller administrerende direktør i et selskap, skulle du tro at det ville være fornuftig å følge det også På julebordet, som ellers, gjelder den gylne regel: Oppfør deg som folk! Eksempel fra et mindre vellykket julebord I en dom fra Agder lagmannsrett av 30. april 2010 kom lagmannsretten til at oppsigelsen av en teamleder i et selskap som drev med telefonsalg var saklig begrunnet som følge av arbeidstakerens oppførsel på et julebord

Kjøkkenhygiene: 10 hygieneregler på kjøkkenet - Lotu

Vil du vite mer om mellomledernes viktige rolle i organisasjonen, så les boken Communicating Change: En klient kan ikke hjelpes til å endre seg før han innser hvorfor han bør endre seg. de taoistiske skrifter, de greske mytene - livsregelen som runger som et ekko gjennom disse visdomstekstene er: Den Gylne Regel Forberedelse er viktig, og det er i detaljene at den store virkningen ligger. Det er derfor viktig som voksen å stadig prøver å være i forkant. Dette kan være ved å ha en svært strukturert plan over dagen på forhånd, gjerne stilt opp på en dagtavle. Det kan f.eks være så enkelt som å lage morgenrutinen på veggen Sentralt i dette undervisningsopplegget er at elevene skal lære hvordan man bygger opp et innlegg ved bruk av prinsippene i den gylne hånd. De skal utfordres til å forberede og holde et innlegg/tale i en debatt. De skal også få en forståelse av hvorfor god argumentasjonsteknikk er viktig for demokratiet De 10 gylne reglene for et forhold . Forholdet ditt er så viktig for deg, og for å behandle det med støttende omsorg at det trenger å overleve på lang sikt, må du følge disse 10 gyldne reglene Her er 10 gyldne regler hvert forhold du trenger å vite om . 1. Kjempemess Så snart de er gamle nok til å få mel opp til albuene, er det på tide å begynne å lære de grunnleggende reglene for mathygiene. Her er 10 regler for mathygiene for et morsomt, trygt og hygienisk kjøkken. 1. Grunnleggende mathygiene: Håndvask. Å lære å vaske hender før matlaging for barn er et av de viktigste reglene for mathygiene

Gjør mot andre - den gylne regel - Verdidebat

Hva er den faglige grunnen til at vi har samlingsstunder? «Sånn har vi alltid gjort det» er ingen faglig grunn! Vi må huske at barnehagen er en lærende organisasjon. Det har blitt forsket på betydningen av «lærende organisasjon» og funnene viser at mange tror det er barna som skal lære Begreper. Jo, det er den gylne regelen. Men med en forskjell - en veldig betydelig Tittelen på dette stykket lovet en forklaring på Hvorfor vi praktiserer rangisme. Hvis vi ser på typen grunner som byttet på andre stammer, andre stater, religioner, klasser, raser osv. Alle som lever i dag har rovfedre og, det som er like viktig,. Hvordan Mengzi kom opp med noe bedre enn den gylne regel. Skrevet av Eric Schwitzgebel. Familietrening, ukjent kunstner, Ming (1368-1644) eller Qing (1644-1911) -dynastiet. Med tillatelse fra Met Museum, New York. Det er noe jeg ikke liker med den gyldne regel, formaningen om å gjøre mot andre,. et innlegg ved bruk av prinsippene i den gylne hånd. De skal utfordres til å forberede og holde et innlegg/tale i en debatt. De skal også få en forståelse av hvorfor god argumentasjonsteknikk er viktig for demokratiet. Demokrati i praksis er et fag som står nært både samfunnsfag, norsk og RLE, og all

Boken tar også for seg hvorfor det er viktig med et godt samarbeid mellom foreldre og mellom hjem og skole. En viktig ressurs i boken er den praktiske erfaringen som lærere, foreldre og elever har delt med stiftelsen Barnevakten, som siden 2000 har formidlet fakta og råd om barn, unge og medier Det jeg synes er merkelig, er at historien til hunerne og den gylne hordes fremferder i Europa er slående lik. Hvorfor hadde ikke europeiske stormakter lært av historien etter hunerne, og skjønt at det var viktig å passe på mot eventuelle semi-milennielle barbarer fra øst Når det er så lite rom for nyanser har mange oppholdt i seg i skyttergravene i måneder og år. Alt dette reiser ett viktige spørsmål. «Den gylne regel» må bli mer enn tomme ord, Høie. Nordlys . 3. 12. 3 12.

Følg den gylne regel i tjenesten — Watchtower ONLINE LIBRAR

Derfor er «Back Stop» så viktig i EU - det blir ikke engang oversatt Grensen imellom Irland og Nord-Irland er spørsmålet som kan løse eller blokkere en avtale om Brexit Vel så viktig er det at læreren Til begge disse algoritmene kan det være en stimulerende oppgave for elevene å forsøke å finne ut hvorfor de fører frem. Det gylne snitt. 8 kan kanskje læreren på forhånd legge denne nummererte firkanten i en konvolutt og legge denne ved tavlen så alle kan se den. Når kåringen er. Der er fra ulike land. Alle forklarer i korte trekk hvorfor de ble muslimer: Tror den er i fire deler så du får bare gå fra del til del så Det er ikke akkurat uten grunn at islam er den eneste av de store religionene uten den gylne regel. Anonymkode: ef3df...327. 21. Del dette Hvorfor er det mange som aksepterer Islam. Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon I en epost-uttalelse sendt Bistandsaktuelt fra FN-organisasjonen, forklarer sørafrikaneren hvorfor 8. mars - Den internasjonale kvinnedagen - er så viktig. Mlambo-Ngcuka fremholder at utålmodigheten hun snakker om stikker dypt, og har bygget seg opp gjennom mange år. - 2020 blir et viktig år for likestilling

Se Koranen 75:3-4 Dette livet er altså en forberedelse til det neste livet. Det er derfor viktig for muslimer at det siste de hører om og tenker på er Gud. De som er tilstede rundt sykesengen vil fremsi trosbekjennelsen og lese høyt fra Koranen. De vil minne den døende om å be Gud om tilgivelse de vil be om å få Paradis i det neste livet Det er derfor i dag er jeg forberedt 5 viktige faktorer som enten undervurdere regenerering av innerste rommet i huset. Ved å følge disse reglene, 100% skape på soverommet atmosfære som bidrar til avslapning og privatliv Og som et resultat du ikke ønsker å forlate det som i dagslys timer, og selvfølgelig natten Du glemmer, og så glemmer du at du glemmer. Det er realiteten for mange av de demente. Hvor er barna mine? Som regel i full yrkesaktivitet. Hvor er mannen/kona mi? Han/hun var på besøk for en times tid siden. Hvor er moren/faren min? For de fleste gått bort for mange år siden. Hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg ikke sammen med familien

Den gylne regel Arkiver - Bestemor Esthers Blog

Et tips Klara foreslår er å underveis notere hvilke tiltak man har prøvd og over hvor lang tid, og hva reaksjonen var. Les også: Mange barn får for lite søvn: - Dette er den gylne leggetiden for barn. Kan ha mer sårbar personlighet. Øverland forteller at det er mange teorier rundt hvorfor noen barn opplever separasjonsangst og andre ikke Det beste er å starte med en farge som ikke er permanent, og så å bygge fargen gradvis opp. ANDRE FARGER: Hvis du vil ha en uvanlig, sprelsk farge, er det viktig å huske at du må følge opp stilen med sminken også. Fargen vil måtte friskes opp hyppig, men oftere enn hver sjette uke er skadelig for håret - Det trenger ikke være så vanskelig, for det er noen generelle råd som gjelder for veldig mange. Det er som regel ikke så svart-hvitt, det er den gylne middelvei som funker best, sier Cathrine Borchsenius, som er klinisk ernæringsfysiolog og daglig leder av Bramat.no, til KK.no. For å få et bedre kosthold tror hun det er viktigere for oss å fokusere på matvarene i seg selv, og ikke.

Tenk hvis: Den Gylne Regel

Hvorfor er maten i Kvænangen dobbelt så dyr . Meld deg på vårt nyhetsbrev og få e-post med utvalgte, viktige og spesielt leseverdige innlegg fra Nordnorsk debatt. Email Address * «Den gylne regel» må bli mer enn tomme ord, Høie. Nordlys . 6. 29. 6 29. Du skal være ekte, ikke perfekt: Hvorfor det er så viktig å akseptere seg selv; Your Soul Spirituality Du skal være gjelder også den gylne regelen: behandle deg selv med samme godhet som du behandler andre med. Før du begynner å men det er greit. Den ser kanskje ikke ut som jeg skulle ønske, men den er sterk, kapabel.

Video: Den gylne regel - - Dagens Medisi

 • Salzburg tourismus.
 • Bulldog coffee shop menu.
 • Weihnachtsrodeo 2017 anmeldung.
 • Stars straubing rock like roxy.
 • Tøying klatring.
 • Forum restauration jeep willys.
 • Nord korea lover og regler.
 • Scampi streng.
 • Del av rustning.
 • Heute show sendetermine.
 • If skadeforsikring nuf.
 • Was kostet es einen film entwickeln zu lassen.
 • Ingerindubai gravid.
 • Leipzig zone 110.
 • Antall plasser john dee.
 • Hvordan løse tekstoppgaver i matte.
 • Schülerticket bahn sachsen anhalt.
 • Øvelseskjøring ce.
 • Volbeat lyrics for evigt.
 • Ip address tracker.
 • Karridressing til kylling.
 • Wedding planning.
 • Freeport kungsbacka skor.
 • Gravid etter gastric sleeve.
 • Erlebnisgeschenke.
 • Fretex butikker i norge.
 • Wann startet die antonov in leipzig 2017.
 • Yr steinkjer langtidsvarsel.
 • Abduktiv resonnering.
 • Denia spania.
 • Destiny 2 how to generate orbs of light.
 • Frisør hebbe.
 • Kpop online store.
 • Kurs keramikk trondheim.
 • Traditional scottish food.
 • Postmottak lmd.
 • Englisch konversation salzburg.
 • Bua bodø.
 • Wg gründen mitbewohner finden.
 • Finland hovedstad.
 • E bok forlaget.