Home

Norsk som andrespråk deltid

Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre deg bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv. Studiet legger også vekt på hvordan ulike undervisnings- og opplæringsformer både skal virke inkluderende og stimulerende for minoritetselever Her finner du alt av informasjon om utdanning innen NORSK SOM ANDRESPRÅK, DELTID - 30 SP (videre- og etterutdanning).Studiet går under: Lærer- og lektorutdanning.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 161 relaterte studier til utdanningen NORSK SOM ANDRESPRÅK, DELTID - 30 SP (videre- og etterutdanning) Norsk som andrespråk og kulturkunnskap Halvårsstudium Grunnstudium. Varighet 1 år. Studiepoeng 30. Omfang Deltid. Start Høst 2020. Studiested Kristiansand. Legg til Mine studier. Søk lokalt opptak. Søk EVUWeb. Søk samordna oppta

Studentinformasjon Videreutdanning - Norsk som andrespråk. Studiested: Kjeller, Skedsmo Studiepoeng: 30 Kull/termin: Høst 2020 Omfang: Deltid Timeplan. Denne timeplanen viser timeplan for første studieår. Endringer kan forekomme. Logg inn for å se din timeplan. - logg inn for å se din timeplan Det er også foreslått å innføre krav om formell kompetanse i norsk som andrespråk for lærere som underviser etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Dette studiet treffer kompetansebehovene ved å tilby videreutdanning som utvikler studentenes forutsetninger for å drive opplæring for voksne som ikke har norsk som førstespråk Her finner du læremidler i norsk som andrespråk fra nivå A1 til C1. For deg som skal lære norsk

Vidareutdanninga i norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk er yrkesretta og gir barnehagelærarar og lærarar kompetanse i utvikling og gjennomføring av opplæring i fleirspråklege og fleirkulturelle læringsmiljø - ein kompetanse det er stort behov for både i skule og barnehage Norsk som andrespråk. Norsk som andrespråk; Gå til Norsk som andrespråk; Grunnleggende norsk 1.-10. trinn; Norsk for nybegynnere (A1-A2) Norsk for viderekomne (B1-C1) Samfunnskunnskap og arbeidsliv; Kurs og seminarer; Kontakt oss; Akademisk. Akademisk; Gå til Akademisk; Estetiske fag; Helse- og sosialfag; Sykepleiefag; Historie. NORSK SOM ANDRESPRÅK FOR OPPLÆRING AV VOKSNE (UTEN KRAV OM NORSK), DELTID SAMLINGSBASERT - 30 SP: Språk, litteratur videre- og etterutdanning SAMTIDSLITTERATUR FOR BARN OG UNGE, DELTID - 30 SP: Språk, litteratur videre- og etterutdanning SPANSK 2, 5.-10. TRIN Prisme er eit reint nettstudium på deltid som består av to emne på 15 studiepoeng kvar innan faget norsk som andrespråk. Til saman gjev dei to emna grunnleggjande kunnskap for å undervise i norsk språk til personar i alle aldrar som ikkje har norsk som morsmål Kjøp Norsk som andrespråk fra Cappelen Damm Undervisning Hvordan lærer og utvikler man norsk som andrespråk i Norge? Hvordan kan undervisning støtte språklæringa? Denne boka dekker et bredt spekter av temaer i faget norsk som andrespråk. Forfatterne presenterer ny kunnskap om læring og utvikling av norsk som andrespråk, og plasserer den norske forskninga i et internasjonalt landskap

Norsk som andrespråk - 106 produkter funnet. Lag PDF-katalog. Digital kompetanse Grunnleggende digitale ferdigheter. Kjøp. Opp og fram! Grunnbok, d-bok For deg som lærer norsk på mellomniv å. Cecilie Lønn. Kjøp. Grip Naturfag elevressurs. Norsk som andrespråk (studieretning) En master i Nordiske studier, studieretning norsk som andrespråk gir et teoretisk, faghistorisk og metodisk grunnlag for forskning og undervisning innenfor feltet En bachelorgrad i norsk som andrespråk egner seg godt for arbeid i skoleverket, særlig undervisning, men også utredning og administrasjon. Hvis faget kombineres med annen utdanning eller erfaring, vil det også kunne gi grunnlag for arbeid knyttet til integreringstiltak i offentlig eller privat sektor, der forståelse av det flerkulturelle samfunnet er grunnleggende Det er beregnet på lærere som underviser eller kan tenke seg å undervise barn, unge og voksne i norsk som andrespråk. Det er organisert på deltid over to semestre og består av to emner på 15 studiepoeng hver: Innføring i norsk som andrespråk og kulturkunnskap (NO-141) og Andrespråksopplæring og kulturkunnskap (NO-142) Norsk som andrespråk. Norsk som andrespråk. 1. CALST - Listen and spea

Norsk som andrespråk - OsloMe

Haust Vår | Deltid, Heiltid, Samlingar. Engelsk 4 x 15 stp. Vidareutdanning (bachelornivå) Haust Vår | Deltid, Nettstudium. Engelsk 4 x 15 stp. Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk Vidareutdanning (masternivå) Haust | Deltid, Samlingar. Norsk 2, 8.-13. (Nynorsk i opplæringa Deltid. Undervisningssemester. Haust. språkstrukturen sett i eit komparativt og språkdidaktisk perspektiv som set han i stand til å kunne undervise i norsk som andrespråk og til å kunne tilføre ny innsikt i eige morsmål til personar som har norsk som førstespråk Studier i norsk gir deg kompetanse i kommunikasjon og språk. Gjennom årsstudiet vil du komme i kontakt med emner som ungdomsspråk, filmanalyse, språkhistorie, norsk som andrespråk og dialektvariasjon. I litteraturdelen leser og analyserer vi romaner, dikt og andre typer tekster

Jeg heter Britt og jeg jobber med grunnskole for voksne med norsk som andrespråk, og lite eller ingen skolegang. Her deler jeg mine tips og erfaringer med norsk som andrespråk - Mine språknøkler! Kontakt/feedback: spraknokler@gmail.com. Sosiale medier: @spraknokle Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet. En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv Norsk som andrespråk Studiet skal øke kompetansen hos lærere som underviser minoritetsspråklige elever i norsk i videregående skole. Kunnskap om tospråklighet og norsk som andrespråk vil gjøre lærerne bedre i stand til å planlegge, gjennomføre og vurdere egen undervisning i et tospråklig perspektiv, også i forhold til læreplaner og forskrifter for videregående opplæring

NORSK SOM ANDRESPRÅK, DELTID - 30 SP (videre- og

Søk etter nye Lærer i norsk som andrespråk-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 14.400+ jobbtilbud i Norge og utlandet Kurset NORAN602 Norsk språk som andrespråk har som mål å gje kunnskap om sentrale språklege likskapar og skilnader mellom ulike språk (språktypologi) og å gje ei grunnleggjande innføring i norsk språk sett i eit andrespråksperspektiv. Dette inkuderer norsk fonologi (lydsystem), morfologi (oppbygging og bøying av ord), syntaks (setningslære) og vokabular (ordforråd) Norsk som andrespråk; Norsk som andrespråk. Filtrer Sorter. Totalt 3 produkter i kategorien Norsk som andrespråk. Visning Rutenett Liste. Vis. per side. Velg sortering. Bruk synkende rekkefølge. Velg sortering. Produktnavn; Målform; Utgivelsesdato stigende; Utgivelsesdato synkende; Bruk synkende rekkefølge. Filtrer utvalget. Filter. Deltid Schedule. This schedule shows the schedule for the first year of study. Changes may occur. Norsk som andrespråk; Studiestart for nye studenter høst 2020 - Norsk som andrespråk . Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium

Norsk som andrespråk og kulturkunnskap - Universitetet i Agde

 1. Norsk som andrespråk (Heftet) av forfatter Ann-Kristin Helland Gujord. Fagbøker. Pris kr 569. Bla i boka. Se flere bøker fra Ann-Kristin Helland Gujord
 2. Norsk som andrespråk. Bøker for barn, ungdom og voksne som holder på å lære seg norsk. Her samler vi bøker med enklere språk og med få særnorske uttrykk. Parallellspråklige utgivelser finner du også her. Lesere som holder på å lære seg norsk, finner ofte en bok som passer i denne kategorien
 3. norsk som andrespråk. Flerspråklighet og norsk som andrespråk. Elevene får den støtte og hjelp de trenger for å lære norsk. Elevene. Læreren. Veileder. Elevene. opplever at de får ta i bruk alle sine språklige ressurser når de skal lære seg norsk

Video: Videreutdanning - Norsk som andrespråk - Studen

Publisert: 2020-05-15 10:40:39 | Kategori: Den teknologiske skolesekken, Engelsk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Norsk som andrespråk, Spesialpedagogikk Les mer NorskPluss Ungdom i grunnleggende norsk for fagfornyelsen gir store muligheter for selvstendig arbeid og dybdelæring opplæring i norsk som andrespråk, både muntlig og skriftlig, og i henhold til dette blir føringene som legges for undervisningen av norsk i grunnskolen interessante å se nærmere på. Antallet innvandrere har økt de siste 50 årene og har variert i takt me Norsk som andrespråk. NOA publiserer artikler innenfor fagområdet norsk som andre- og fremmedspråk tolket i vid forstand.Målgruppe er forskere og studenter som arbeider med dette fagfeltet og med beslektede områder innenfor lingvistikk og fremmedspråksfag ved universiteter i Norge og utlandet Norsk som andrespråk er et alternativ til norsk som morsmål og benyttes av minoritetsspråklige elever inntil de behersker språket godt nok til å delta i den vanlige norskopplæringen. Evalueringen viser store kommunale forskjeller, og mange kommuner mangler systemer for å måle resultatene av opplæringen i norsk som andrespråk

Norsk som andrespråk has 13,641 members. FOR MEDLEMAR Dette er ei gruppe som er meint for lærarar som møter minoritetsspråklege born i barnehage eller skule og som underviser elevar i norsk som andrespråk i grunnskulen, vgs og anna. Me diskuterer undervisningsopplegg og opplæring i norsk som andrespråk Boka passer for alle som er interessert i læring av andrespråk, for eksempel forskere, lærere i norsk og norsk som andrespråk og studenter i emner knyttet til norsk, norsk som andrespråk, flerspråklighet og språk generelt. Forfatterne av de ulike kapitlene er alle eksperter på forskjellige områder av andrespråksfeltet Norsk som andrespråk. For sju år siden gikk visesanger Lars Bremnes (52) gjennom en dør i Harstad - og inn i resten av verden. Bli kjent med Lars. Nettleseren din støttes ikke. Aschehoug Undervisning anbefaler at du bruker en annen nettleser, for eksempel Chrome, Firefox, eller Safari (for Mac) OK Læreverkene Praktisk norsk 1 og Praktisk norsk 2 består av hver sin arbeidsbok med tilhørende nettsteder. Både bøkene og nettstedet til Norsk grammatikk. Norsk som andrespråk er utarbeidet av Kirsti Mac Donald. Hun har undervist i norsk og grammatikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo i mange år

Norsk som andrespråk for opplæring av voksne (uten krav om

Å LÆRE NORSK SOM ANDRESPRÅK Kurs del 2 i kursrekken: Flerspråklige elever i klassen eller i SNO 26.09.2017 -14.00-15.0 Olaf Husby er førsteamanuensis i språkvitenskap ved NTNU med norsk som andrespråk og uttale som spesialfelt. Han er interessert i tverrspråklige beskrivelser og har utgitt innføringsbøker i ulike innvandrerspråk. Han har også undervist ved audiopedagogutdanningen. Medforfatter av Snakk om språk! (2008) Abonner på Norsk som andrespråk. Fagsnakk fra Cappelen Damm På Fagsnakk skriver forskere, forelesere, forfattere og lærere for alle som er opptatt av skole og utdanning. I Cappelen Damm Undervisning jobber vi med formidling til hele utdanningsløpet NorskPluss Plasseringstest kan brukes for å finne nivået til nye elever som skal inn i en klasse eller begynne på et kurs, og for å diagnostisere elever som har deltatt i systematisk norskopplæring. Testen tar utgangspunkt i referansenivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk

Tidligere har jeg skrevet om hva som kjennetegner tekster som er skrevet på et andrespråk. Her skal vi se på hva som kreves av deltakerne på et A2 og B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket (Utdanningsdirektoratet, 2011), og jeg skal gi to eksempler på arbeid en kan gjøre med deltakere som er på vei mot å nå disse målene Norsk som andrespråk. På denne siden forklarer vi grunnleggende trekk ved det norske språket. Noen av videoene handler om norsk grammatikk, andre om norsk vokabular. Merk: Denne delen av Videoteket er under utvikling, så dette er på ingen måte noen fullstendig beskrivelse av norsk Norsk som andrespråk. Filtrer Sorter. Totalt 1 produkter i kategorien Norsk som andrespråk. Visning Rutenett Liste. Vis. per side. Velg sortering. Bruk synkende rekkefølge. Velg sortering. Produktnavn; Målform; Utgivelsesdato stigende; Utgivelsesdato synkende; Bruk synkende rekkefølge. Filtrer utvalget. Filter Kategori. Norsk 2.

Norsk som andrespråk - Fagbokforlaget

Norsk som andrespråk 1 Produkt Religion og etikk 1 Produkt Politikk, individ og samfunn 3 Produkte Norsk som andrespråk er eit vitskapleg fagområde som meir enn dei fleste humanistiske fagområde har ein direkte relevans for samfunnet, og som alltid har vore retta mot ei av dei heilt sentrale. Det er krav om karakterverdien 25 eller bedre i gjennomsnitt fra emnene i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk som inngår i opptakskravet. Hvordan søker du. Komme i gang. Det første trinnet for å søke til Høgskolen i Østfold er å logge inn på SøknadsWeb og registrere søknaden Videoteket er en videolærebok i norskfaget, som kan brukes av elever, skoler og privatister. På Videoteket får du over 20 timer video om litteraturhistorie, språkhistorie, retorikk, dialekter, og andre eksamensrelevante norskfaglige emner. NORSK SOM ANDRESPRÅK. personvernerklæring

Sykepleie (deltid) - bachelor Søkere må minimum ha karakteren 3 i matematikk og norsk, og karakteren i samisk vil telle sammen med karakteren i norsk for å dekke kravet. Les mer under opptakskrav nedenfor. Nordsamisk som første- eller andrespråk i videregående opplæring Felles for alle som har en språkbakgrunn med ett, to eller flere språk, og hvor norsk ikke er ett av disse, er at de er i en prosess hvor de skal lære seg norsk som sitt andrespråk. En del av denne språklæringsprosessen inkluderer som regel å lære seg å lese på norsk. Vedkommende er da en andrespråksleser Norsk som andrespråk. Tema: Norsk som andrespråk. Artikler. Artikkel Forskere foreslår indikatorer for ny integreringslov. En ny integreringslov skal bidra til økt arbeidsdeltakelse og økonomisk selvstendighet blant innvandrere til Norge. I en ny.

Norsk som andrespråk og fleirkulturell pedagogikk

Norsk som andrespråk. Hvordan lærer barn og ungdom norsk som andrespråk? Hvilke metodiske grep kan læreren benytte seg av når han/hun underviser elever som har norsk som andrespråk? Teori rundt lese- og skriveopplæring, begrepslæring, ordlæring og setningsoppbygning presenteres 10.400 av 17.000 minoritetsspråklige barn i grunnskolen i Oslo har norsk som andrespråk. Bare 57 av 868 lærerne som underviser dem har formell kompetanse i faget. Det viser en kartlegging Utdanningsetaten i Oslo gjennomførte høsten 2003

Studiemiljø - Norsk som andrespråk - Bachelor - NTNU

Norsk som andrespråk Cappelen Damm Undervisnin

Norsk som andrespråk i Boksøk. Ingen bøker funnet Bli kjent med flere av våre kategorier. Litt å lese. Bøker uten vanskelig språk for barn, ungdom og voksne. Enkelt innhold. Bøker som er lette å lese og lette å forstå.. Andrianne Skjold har lang erfaring som lærer i norsk for voksne innvandrere ved Universitetet i Bergen og ved Nygård skole. Hun underviser nå i en innføringsklasse ved Rothaugen ungdomsskole i Bergen. Andrianne er opptatt av integrert språk- og kunnskapsutviklende opplæring og har holde en rekke kurs i norsk som andrespråk Tester i norsk som andrespråk. Vi tilbyr adaptive plasseringstester og avsluttende nivåtester for voksenopplæringen og kurstilbydere. Lær mer. Test + opplæring = sant. Vi tilbyr ulike tester tilpasset opplæringsløpet til eleven. Adaptiv plasseringstest norsk A1-B2

NORSK SOM ANDRESPRÅK - 15 SP (videre- og etterutdanning) i

Masterstudiet Norsk i skolen er primært retta mot arbeid som norsklærar i grunnskolen (1.-10. trinn), men studiet er relevant for norskundervisning i heile grunnopplæringa (1.-13. trinn), og i andre yrke med behov for tilsvarande kompetanse. Kandidatar som både har godkjend lærarutdanning og godkjend mastergrad, kan få tittelen lektor Læreplanen i norsk gjelder også for elever med samisk eller finsk som andrespråk. Opplæringen i norsk skal sammen med opplæringen i andrespråket bidra til disse elevenes tospråklige kompetanse. For elever med tospråklig opplæring er det derfor viktig med e Andrespråk er ethvert språk man lærer etter morsmålet og som læres i et annet språkmiljø enn morsmålets. Det blir ofte forkortet som L2, morsmålet er L1. I norsk er det likevel blitt vanlig å si at andrespråket er det man kan best etter morsmålet Alfaskolen - Lærer i norsk som andrespråk - uttalekurs. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere

Videreutdanning - Kompetanse Norg

Norsk grammatikk for læreren er aktuell for lærere som underviser i norsk som andrespråk. Boka tar for seg spørsmål som ofte dukker opp i undervisningen, og den hjelper læreren å formulere. FLØYENORSK - Lærer i norsk som andrespråk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Andrespråk (N2) defineres som det språket man har lært i tillegg til førstespråket, og som er samfunnets allmenne språk. Määttä og Segested hevder at «språket er det viktigste og mest frekvent anvendte hjelpemiddel når det gjelder å forstå menneskers sykdom og lidelse, og hjelpe, lindre og bidra til velbefinnende» (1, s. 10). Å diskutere sykepleierstudentenes mestring av norsk. God i norsk er et begynnerverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere på spor 2 og 3. Læreverket har som mål å gjøre språkinnlæringe

Norsk som andrespråk - perspektiver på læring og utvikling

37 ledige jobber som Deltid Fylkeskommune Norsk er tilgjengelig på Indeed.com. Tannlege, Lærer I Norsk, Renholder og mer Samisk som andrespråk - samisk 4. Dette er et alternativ for elever som starter med opplæring i samisk på videregående opplæring. Elever som får opplæring og tar eksamen etter denne varianten på studieforberedende utdanningsprogram, vil oppnå kravene til ca 1/3 av hele læreplanen i samisk som andrespråk

Norsk som andrespråk Fagbokforlaget November 4, 2020 norsk som andrespråk, Kompetanse Norge, digital. Next - Det praktiske arbeidet i barnehagen er sentrum for utvikling. Høyere utdanning, Barnehage Jan-Erik Johansson September 28, 2020 barnehage, barnehagehistorie, norsk barnehage, pedagogisk historie, pedagogikk Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning, Oslo, Norway. 1,377 likes · 3 talking about this. Norsk som andrespråk - Gyldendal Undervisning er en side.. Ortografi i norsk som andrespråk En undersøkelse av ortografien i norsk hos voksne innlærere med vietnamesisk og bosnisk/kroatisk/serbisk som morsmål Tone Vigrestad Masteroppgave i norsk som andrespråk Institutt for lingvistiske og nordiske studier UNIVERSITETET I OSLO Våren 2016. II Norsk som andrespråk. Artikler. Featured. Nov 2, 2020. Skrivekonkurranse for ungdom og voksne som lærer norsk! Nov 2, 2020. Alle har en historie å fortelle. For å motivere til skriveglede og språklæring inviterer vi til en skrivekonkurranse for deg med norsk som andrespråk

Videreutdanning for lærere | Etter- og videreutdanningSkal vi leke en bok? Om litteraturformidling og språkmiljø

Postboks 6860, St. Olavs plass. 0130 Osl Emnet er delt i fire: 1) En innføring i fagområdet norsk som andrespråk og sentrale teorier rundt begreper som førstespråk, andrespråk og flerspråklighet. 2) Språktypologi og andrespråkslæring med fokus på norsk i kontrastivt perspektiv og særtrekk ved det norske språket som gir særlige utfordringer i språkinnlæringen for minoritetsspråklige med norsk som andrespråk i så lang tid har utgjort en betydelig del av norske klasserom. Basert på det begrensede fokuset på dette området i utdanningen har vi stilt spørsmål ved om kompetansen rundt om i skolen på det andrespråkspedagogiske feltet er høy nok i henhold til antallet elever. Norsk som andrespråk er som vitenskapelig disiplin et relativt nytt fagområde. Forskningen har vokst fram fra slutten av 1970-tallet. I dette prosjektet utforsker vi fagets status og innretning. Vi konsentrerer oss om forskningen i språkfagene. Vi følger ulike linjer i fagets utvikling, bla. innlærerspråk, sosiolingvistikk og didaktikk

 • Steve carell office.
 • Morgenlevering rauma.
 • Sådan tiltrækkes en vægt.
 • Inequality among countries.
 • Billige manchester united billetter.
 • Romantisk weekend praha.
 • Paulskirche frankfurt veranstaltungen.
 • Fiskekajak test.
 • Ikea attityd rollcontainer.
 • Bodrum tyrkia kart.
 • Fakta om saul.
 • Spätfolgen einer harnleiterneueinpflanzung.
 • Längste anaconda der welt.
 • West ham norge.
 • Sketchup layout free.
 • Legemiddelloven.
 • Pyritt stein.
 • Porsche carrera gt finn.
 • Ta på nyfødte kaninunger.
 • Det demografiske regnestykket.
 • Eure erfahrungen mit diabetes typ 2.
 • Dionysisk.
 • Siam park.
 • Calima sykdom.
 • Vilbli nio.
 • Ving alene med barn.
 • Inder hautfarbe.
 • Beste progressive linser.
 • Den transsibirske jernbanen.
 • Hbo offline.
 • Goldener drache siegen weidenau speisekarte.
 • Tierarzt dr barth donzdorf.
 • Ranheim avis.
 • Heerenveen ødegaard.
 • Gebrauchtwagen stuttgart vw.
 • Pasientsikkerhetsprogrammet.
 • Mobbing på arbeidsplassen konsekvenser.
 • Lambertseter svømmeklubb kurs.
 • Lovforslag stortinget.
 • Snurre sprett film.
 • Ringorm bitt.