Home

Epds ulike språk

Psyktestbarn - EPDS - Edinburgh Postnatal Depression

EPDS er per i dag oversatt til over 25 språk (Henshaw & Elliott, 2005). Ifølge The Royal College of Psychiatrists, som har copyright på EPDS, har riktignok ikke alle språkversjoner av skjemaet blitt tilfredsstillende validert, og noen av oversettelsene er derfor ikke formelt godkjente (Henshaw et al., 2009) Lenke: EPDS - Edinburgh postnatal depression score . Stikkord: Fødselsdepresjon, Kjønn og seksualitet og Depresjon og mani. Språk:. EPDS är översatt till mer än 60 språk, är validerad i de flesta delar av världen (21), inklusive svenska (22) och används internationellt både inom hälsovård och forskning. För att undvika att skalan används på fel sätt, har upphovsmannen John Cox publicerat ett komplement till den tidigare publicerade handboken (21) med bland annat följande punkter (23)

EPDS - Edinburgh postnatal depression score

EPDS-formulär på arabiska -Cut-off poäng är 9/10. Läs mer i Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale sid 23. EPDS-formulär på dari/persiska (talas i Afghanistan) - Cut-off saknas. Dari-versionen är ej validerad Filmer om amming? Dersom du ønsker å vise filmer på ulike språk anbefaler vi filmene om amming fra Global Health Media. Ved å klikke på fanen som heter «Breastfeeding» får du en oversikt over filmene og kan velge språk til høyre. Ammehjelpens filmer på andre språk? Foreløpig har vi ikke en lett tilgjengelig oversikt over

Chapman, G (2001): Kjærlighetens fem språk: hvordan uttrykke hjertevarme overfor den du er glad i. Oslo Lunde. VI-appen - styrker parforholdet. VI-appen er et enkelt og effektivt hverdagsverktøy som gir par faglige råd og inspirasjon til gode samtaler slik at parforholdet styrkes Når barn tilegner seg språk, lærer de selve språksystemet og å bruke språket i samspill med andre. Barn er født med ulike forutsetninger for å lære, også for å lære språk. I tillegg er miljøet svært viktig for språktilegnelsen. Barn lærer det språket eller de språkene som blir brukt i familien og miljøet de vokser opp i Hjemmekarantene og isolasjon - informasjonsark og videoer på ulike språk Publisert 13.03.2020 Oppdatert 01.10.2020 Informasjonsark og video om hjemmekarantene og isolasjon i forbindelse med koronaviruset på ulike språk

Screening med EPDS - Rikshandboken i barnhälsovår

Fader Jakob på ulike språk Norsk Fader Jakob, Fader Jakob Sover du, sover du? Hører du ei klokken? Hører du ei klokken? Bim, bam, bom! Bim, bam, bom! Albansk Vella i dashur, vella i dashur A po flene, apone flene? Ora po bie, ora po bie, Ding, dang, dun! Ding, dang, dun! Arabisk Abbi Jakob, abbi Jakob Aantanaim? Aantanaim Ulike screeningtesters nøyaktighet for å identifisere depresjon hos gravide eller hos barselkvinner inntil 12 måneder etter fødsel. Effekt av depresjonsscreeningprogrammer på forekomsten av depresjon eller depressive symptomer hos gravide og barselkvinner, samt korttids- og langtidseffekter av screening på psykiske, fysiske og sosiale utfall hos mor, barn og familien, inklusive negative. Familiehuset i bydel Gamle Oslo har oversatt gode råd om hvordan man kan kle barna riktig i kulden på ulike språk. Foreldre kan lese de gode rådene på sitt eget morsmål. Disse plakatene er fine å henge opp i barnehagen, på skolen eller å dele ut til foreldre

Det fantes selvsagt mange ulike dialekter også på denne tiden, men de har forskerne utelatt med god grunn: - Vi vet at på slutten av 1800-tallet fantes det mange ulike former, men i TV-serien måtte språket være uniformt slik at tilskueren skjønner at det er folk fra 1800-tallet, sier Lysvik Oppveksten påvirker språket. I oppveksten blir vi sosialisert inn i ulike fellesskap som gir oss ulike språk. Vi lærer morsmålet, og vi får med det et nasjonalspråk og en dialekt. Etter hvert begynner vi på skolen, vi deltar i ulike aktiviteter, får ulike holdninger og blir sosialisert inn i ulike gruppespråk

Si hei til barn, elever, foreldre,b esteforeldre, tanter eller onkler på flere språk i løp av dagen. Vi på NAFO har laget en plakat med ordet HEI på flere språk. Ordet er skrevet på flere språk. Vi har også skrevet det slik ordet uttales slik at vi alle kan uttale HEI på flere språk Det flerspråklige bibliotek låner ut eventyrposer på ulike språk. I posene finnes tospråklige bøker og konkreter som kan brukes i formidlingen av historiene og lydbøker på CD på ulike språk. Repetert lesing. Om arbeidet med boka, Mopp og Mikko elskar dyr Underhaldning herifrå til månen når Linda Eide og gjester hyllar og tullar med språk. Sunde-floden. Ikke tilgjengelig. Eides språksjov: Ja vi elsker. Eides språksjov kan dette bety to ulike ting: Enten mangler programmet dessverre tekst, eller så har programmet tekst som er en del av selve videobildet (innbrent)

De samiske språkene danner en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Les mer om finsk-ugriske og uralske språk. Her finner du aktuell informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk. Siden er til hjelpere som driver oppsøkende informasjonsarbeid og som skal nå ut til grupper som ikke forstår tilstrekkelig norsk Taleprosessering. Barn med funksjonelle språklydsvansker er ikke en homogen gruppe. Dette gjenspeiles i de mange ulike betegnelsene vi finner for vanskene: artikulasjonsvansker, fonologisk forsinkelse, fonologiske vansker, inkonsistente fonologiske vansker, verbal dyspraksi - Barn er predisponert for å lære språk og språklyder. Det trenger bare å vokse opp i et språkmiljø, hvilket alle barn gjør. Det som påvirker utviklingen positivt er hvor gode individuelle forutsetninger barnet har og hvor stimulerende miljø det vokser opp i - i motsatt tilfeller påvirker det samme negativt, forklarer Brit Hauglund , logoped hos Haug skole og ressurssenter Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet. Filmer fra Norske Kvinners Sanitetsforening. Norske Kvinners Sanitetsforening har laget flere filmer med informasjon om korona på ulike språk (sanitetskvinnene.no). Plakater, brosjyrer og informasjonsmateriel

EPDS-formulär - Rikshandboken i barnhälsovår

Lenke til ESAS på flere språk. Cancer Care Ontario har tilgjengelig ESAS-r på 35 språk. Du finner dem under «General Symptoms» Kompetansetjeneste i lindrende behandling (Lindring i nord), har oversatt ESAS-r til nord-samisk. Relevante studier. Oversiktsartikkel om 25 års erfaring med ESAS (Hui, Bruera., 2017 EPDS vid annat modersmål än svenska För kvinnor med annat modersmål än svenska kan det krävas en anpassning av EPDS-metoden efter behov. För kvinnor där skalan finns validerad och översatt på deras modersmål erbjuds skalan och gås igenom tillsammans med sjuksköterskan och ev. tolk

Ammeveiledning på ulike språk - Ammehjelpe

 1. Svar. Definisjonen av språk er noe de lærde strides om. Det kan til og med hevdes at språk ikke er noen språkvitenskapelig term.. Men i en svensk fagordbok heter det: I dagligt tal menar vi med språk just det kommunikations­system som den mänskliga arten utvecklat. När man i språkvetenskapliga sammanhang vill vara mer precis brukar man i stället tala om mänskligt språk eller.
 2. Å lære norsk tegnspråk er som å lære seg andre språk. Du lærer mest ved å kommunisere med tegnspråklige, ofte og over lengre tid. Kurs og lignende er for de fleste en innføring i tegnspråk
 3. Selv om selve språket oftest ikke evalueres, er det som ikon og markør for sosiale identiteter fast knyttet til de ulike oppfatningene om byens identitet. Dette perspektivet på språk og det sosiale står selvsagt i kontrast til Chomskys perspektiv. Men også i denne kontrasten ligger det et politisk budskap
 4. oritetsspråklige og barn, samt for barn med nedsatt funksjonsevne

De fem kjærlighetsspråkene - Bufdi

3. Språktilegnels

 1. Flerspråklige fortellinger - Tips til deg som drifter ICDP-foreldreveiledningsgrupper på ulike morsmål Flerspråklige fortellinger er en nettressurs som inneholder fortellinger på flere språk fra ulike deler av verden. Noen av fortellingene fortelles på to språk samtidig. Andre har egne lydfiler på norsk og flere andre språk
 2. En flerspråklig person kan veksle mellom ulike språk alt etter hvem vedkommende snakker med, og hvordan situasjonen er. Vekslinga mellom ulike språk kan til og med skje innen ei og samme setning. Når noen veksler mellom ulike språk i en samtale, kaller vi det kodeveksling. Kodeveksling viser at språkbrukeren mestrer ulike samtalesituasjoner
 3. Språk er 5 bokstaver langt og inneholder 1 vokaler og 4 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp språk i ordboka.. Relaterte oppslagsord egnet for kryssord: Afrikansk språk, språk i Afrika, asiatisk språk, språk i asia, talemål, språk i india, språk i Tyrkia, språk i Etiopi
 4. Ulike typer dikt og hvordan du skriver dem Blank Verse. Blank vers, også kjent som uhymd iambisk pentameter, er skrevet i vanlige metriske men uhøyde linjer. Det er ofte skrevet i iambisk pentameter. Blank vers har en konsistent meter med 10 stavelser i hver linje. Hver linje inneholder fem alternerende par ubelastede og stavede stavelser
 5. Ulike mennesker har gjerne ulike behov. Så hva du trenger for å føle deg sett, anerkjent og elsket kan være noe helt annet enn hva partneren din trenger. Det er dette som kalles «kjærlighetsspråk». - Vi mennesker vokser opp i forskjellige familier med forskjellige måter å vise kjærlighet på
 6. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami..
 7. Språk og leseaktiviteter. Lesing og samtaler rundt bøker har stor verdi for barns språkutvikling, viser skandinavisk barnehageforsking. For å lykkes i arbeidet med barns språk er det avgjørende å implementere språk og leseaktiviteter i hverdagen

Hjemmekarantene og isolasjon - FH

För att utveckla metoden för denna grupp behövs förstås som ett första steg tillgång till EPDS-formuläret på så många språk som möjligt, vilket är syftet med denna sammanställning. Tanken är att den i digital version ska kunna uppdateras löpande vartefter EPDS översätts och valideras till fler språk Øv på ulike språk. Instruks. Her kan du øve på å uttale ord på forskjellige språk. Slik gjøres det: I boksen Hør på, velger du språket du skal øve på. Hvis du velger Engelsk, kan du velge enten amerikansk (US) eller britisk engelsk (UK)

Informasjon om korona på andre språk Information about coronavirus in other languages; Folkehelseinstituttet / The Norwegian Institute of Public Health. Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på ulike språk; Brochures and videos about coronavirus in other languages Språk / Languages. Informasjon er oversatt til følgende. poeng eller mer mellom to ulike måletidspunkter ble funnet å samsvare med en klinisk signifikant endring (Matthey, 2004). Denne egenskapen, i tillegg til at EPDS er enkel å administrere, gjør at skjemaet ofte benyttes som utfallsvariabel i behandlings-studier(Cox&Holden,2003). Den engelskspråklige versjonen av EPDS har blit Språkvansker kan komme til utrykk på ulike måter og barn med språkvansker er en sammensatt gruppe. Brobyggeren. 10 pakker . Språket hjelper oss til å forstå oss selv, og våre omgivelser. Gjennom å skape mening for, og sammen med barna, kan personalet gi barna erfaringer med å bruke språket relasjonelt og som et tankeverktøy

Depresjonsscreening av gravide og barselkvinner - FH

Ifølge Mahnaz Moayeri som har bidratt til oversettelsen av brosjyren, er det et stort behov for flerspråklig informasjon på mange ulike områder i lokalsamfunnet. Mahnaz anbefaler fremmedspråklige alltid å bruke veilederen på sitt språk sammen med den norske, da blir det norskopplæring også Her finner du informasjon om koronaviruset på ulike språk. Her finner du oppdatert informasjon og råd om koronaviruset fra Folkehelseinstituttet. 2. mars 2020 Corona-viruset: Vår beredskap - råd og tips. Vi er nå inne i influensasesongen og vil anbefale alle å ha fokus på hygiene ULIKE TYPER FERDIGHETSTESTER. Språk Kartlegg kandidatenes vokabular, språkflyt og rettskriving i ulike språk som norsk, svensk, engelsk og fransk. Tallforståelse Test grunnleggende og praktiske matematikkunnskaper som omregning av måleenheter, prosentregning og utregning av areal Disse tekstene kan benyttes i undervisning av elever på ulike språk. Egne oversettelser I tillegg til å ha tekstet filmene, samt oversatt det meste av innholdet til både nynorsk, nordsamisk og engelsk, oversatte vi som et prøveprosjekt et undervisningshefte for aldersgruppen 9-13 år til urdu, somali og arabisk Det kan være i forhold til rus, utenforskap, kriminalitet eller radikalisering. Dette kurset holdes også på ulike språk. Foreldre som bor i asylmottak. På kurs i ICDP må du være aktiv i gruppa. Vi ser på og diskuterer ulike filmklipp av barn og foreldre, vi har rollespill, det er hjemmeoppgaver som vi snakker om og vi har ulike oppgaver

Tema Morsmål - Kle barna riktig i vinterkuld

Tonespråk er språk der informasjon om tone er en del av den leksikalske representasjonen ved i det minste noen leksemer eller realiseringa av i det minste noen grammatiske trekk.Det blant annet skandinaviske fenomenet tonelag minner om tone, men skiller seg fra tone ved bare å være realisert i trykksterke stavelser, der tone blir realisert både i trykksterk og trykksvak posisjon Last ned lettlest brosjyre på flere språk . Lettlest brosjyre (norsk) Lettlest brosjyre (arabisk) Lettlest brosjyre (dari) Lettlest brosjyre (engelsk) Lettlest brosjyre (samisk) Lettlest brosjyre (somali) Lettlest brosjyre (sørsamisk) Lettlest brosjyre (urdu) Publisert 05. mars. Det omfatter også språklig repertoar - ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng - og spesifikke språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner. Nye medier og bruk av språket på tvers av fag og emner inngår også. Språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand

Slik jobbet forskerne med språket i «Beforeigners

Oppsummering. Hvor alvorlige symptomene er, og hvor mye de påvirker funksjonsevnen, varierer sterkt fra person til person. Noen har alvorlig utviklingshemming og svært lite språk, mens andre har gode intellektuelle evner og normalt språk Deretter mens du holder på med quizen og de ulike måtene kurset kan vises på, kan du trene deg opp til å jobbe på ulike språkreflekser, som vil hjelpe deg å nå dine første automatiske reaksjoner i språket

I samarbeid med Helsedirektoratet har vi oppdatert Eid veiledning på ulike språk. Disse finner du ved å klikke på linken under: Eid veiledning - Dari Eid veiledning - Somali Eid veiledning - Urdu Eid veiledning - Tyrkisk Eid veiledning - Arabis Å få være med i leken når du ikke snakker språket, er ingen selvfølge - Gjennom lek med andre får barn styrket og forbedret sosialkompetanse og språkkompetanse. Det er mange mennesker som flytter til Norge av ulike årsaker. Norge er blitt et flerkulturelt samfunn Bruk farget papir og skriv ordet HEI på ulike språk. Det kan skrives for hånd eller printes ut. La gjerne barna komme med forslag til hvilke språk som skal være med. Klipp ut ordene som løv. Fest løvet på veggen sånn at det blir et tre. Lag stamme på treet med washitape Å bade i språk vil si at barnet møter et rikt språk i ulike kontekster, og på denne måten tilegner barnet seg nye språklige ferdigheter og utvikler sin egen språkkompetanse. Alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen, og alle barn skal få delta i aktiviteter som fremmer kommunikasjon og en helhetlig språkutvikling (Rammeplan 2017, s. 23)

Råd til turgåere i korona-tiden - på 20 ulike språk. Myndighetene og friluftslivsorganisasjonene har laget en oversikt over hvilke råd som man bør følge hvis man vil gå tur nå i korona-tiden. Her finner du rådene på ulike språk. Norsk Friluftsliv Nedre Slottsgt. 25 0157 Oslo Lære noen enkle ord på språk som er representert på avdelingen. Ha språkgrupper for barn som har utfordringer innen språk. Innholdet kan være arbeid med konkreter, historier, spill, bøker. Gjennomføres i liten gruppe på 2-4 barn. La barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur o På nettsiden: den syngende barnehage ligger det en videosnutt om en sang om å si hei på mange ulike språk. Melodien er lett å lære og musikerne viser bevegelsene til sangen. Med litt kreativitet er det lett å tilpasse teksten til språkene deres elever i klassen har som morsmål. Litt lenger nede finner dere forslag til variasjon av sangen. For en flott måte å bli hilst velkommen. Importord fra ulike språk. Den 17. mars, 2019 16. juni, 2019 av TEN på Vokabular. Norsk har importert ord fra mange ulike språk. Disse kaller vi lånord/fremmedord. Her er noen eksempler: AFRIKANSKE SPRÅK banan, gorilla, safari, sebra, sjimpanse, voodoo. ARABIS Elevene er forskjellig og de lærer i ulikt tempo, det vil også være forskjell innen de ulike ferdighetsområdene. En elev som har muntlige ferdigheter på nivå 3, trenger kanskje å jobbe på nivå 2 når det gjelder muntlige ferdigheter. Nivå 1. Språk og kultur samtale om innholdet i noen eventyr, sanger og dikt Språklærin

Du kan velge mellom ulike språk. Videoer på tegnspråk. Informasjon om koronaviruset og smittevern (Supervisuell på Facebook) Informasjon om smitte og inkubasjonstid (Helsedirektoratet på Youtube) Råd om korona til foreldre, barn og unge (Helsedirektoratet på Youtube Institutt for framandspråk har ni ulike språkfag. Faga opnar dører til språket, litteraturen og kulturen i store delar av verda. Studentane reiser på utveksling til universitet på alle kontinent, og endar opp i mange ulike yrke Informasjon om korona på ulike språk. 16.03.2020. Til informasjon er nå Oslo kommunes hjemmesider oppdatert med informasjon på engelsk, polsk, arabisk, urdu, spansk, tyrkisk og somali. Dere må gjerne spre informasjon om dette også ut i deres nettverk Informasjon om korona på ulike språk Nyhet • apr 01, 2020 14:05 CEST Under korona-epidemien er det viktig at alle setter seg inn i oppdatert informasjon fra offentlige myndigheter Information about the Coronavirus in different languages Advice to persons who are infected/ or have been exposed to infection/ information about home quarantine Informasjon om koronaviruset på ulike språk Råd til personer som er smittet/ har vært utsatt for smitte/ informasjon om hjemmekaranten

Her får du koronainformasjon på flere språk (NRK) Informasjon om korona på ulike språk (FHI) - Burde vært ute fra dag én. Loveleen Rihel Brenna er leder for Seema, senter for. De finnes på 22 språk i tillegg til norsk. Vi har oversatt de engelske heftene til norsk. Teksten er tilpasset forholdene i Norge. Når foreldre leser heftene på sine ulike morsmål, kan de også tilpasse idéene og aktivitetene til norske forhold. Klikk på heftene under for å lese dem på ulike språk. Les mer på morsmal.no

Selv om regjeringen gradvis åpner samfunnet, deler vi fortsatt ansvaret for den videre utviklingen av situasjonen. Norske Kvinners Sanitetsforening bidrar til tilpasning og spredning av oppdatert informasjon til alle grupper. I menyen til venstre finner du oversikt over de ulike informasjons plakatene, lydfilene og filmene vi tilbyr på en rekke ulike språk Uka har syv ukedager ifølge det Det gamle testamente.De syv ukedagene finnes på mange språk, og navnene har ulik betydning, basert på landenes kulturer og tradisjoner.Man er ikke sikker på hvem som opprinnelig bestemte ukedagenes navn. Det er lett å observere hvordan hedenske navn har påvirket de tidlige kristne.Majoriteten av kristne i verden betrakter søndag som første dagen i uken. NRK ser det som en del av samfunnsansvaret å få nyheter og informasjon ut på mange språk. Derfor finnes det nå korona-informasjon på blant annet polsk og arabisk Mal:Namn på ulike språk/test. Hopp til navigering Hopp til søk {{Infoboks namn på andre språk | vidd = | bgfarge = | namn = | dialektnamn. Denne sida vart sist endra den 3. november 2020 kl. 16:34. All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra.Sjå Vilkår for detaljar.; Personvern; Om Wikipedia; Atterhald; For mobil; Utviklara

Jeg kan forstå tekster der språket i stor grad er preget av vanlige, Jeg kan forstå lange, komplekse faktatekster og skjønnlitterære tekster, og legge merke til trekk som er typiske for ulike stilnivåer. Jeg kan forstå fagartikler og lengre, tekniske instruksjoner selv når de ligger utenfor mitt felt Det muntlige språket i arbeidslivet. Muntlig språk er ulikt skriftlig språk. Mange lærebokdialoger er strukturert og «ryddet» for å lette språklæringen, og ligner dermed mer på skriftlig språk. Dialogene er velformulerte og består ofte av fullstendige setninger faktorer i språk, skrive- og leseopplæringen, samtidig som ansatte i barnehager og skoler skal oppleve planen som hjelp til å kunne velge ulike arbeidsmåter som støttes av nyere forskning innen lese- og skriveopplæring. Gjennomføring av planen forutsetter at personalet i barnehage og skole

Språk. omfatter talespråk og tegnspråk og andre former for ikke-verbal kommunikasjon Kommunikasjon. omfatter blant annet språk, teksting, punktskrift, taktil kommunikasjon, storskrift, tilgjengelige multimedia så vel som skrift, lyd, lettlest språk, opplesing, alternative og supplerend Her er de ulike typene rollelek. I rolleleken skaper barnet en oppdiktet verden som det selv går inn i. Barnet bruker først og fremst språket til å skape denne lekeverdenen, skriver artikkelforfatteren Norge har ingen offisiell talemålsnorm. Det betyr at vi kan uttale ordene slik vi selv vil. Bruken av dialekter står ellers sterkt i Norge, og vi forstår stort sett hverandre, selv om vi kommer fra helt ulike deler av landet. Indoeuropeisk språk. Norsk språk tilhører den indoeuropeiske språkgruppen sammen med de fleste språkene i Europa

Språk. Det flerspråklige bibliotek har samlinger på 70 språk. Velg et språk for å lese mer om hver enkelt samling. Afrika. Amharisk Ikke alle språk er tonelagsspråk. Engelsk er et eksempel på et språk uten tonelag. Dansk er også et språk uten tonelag, men har til gjengjeld en beslektet prosodisk størrelse kalt stød. Kinesiske språk som kantonesisk og mandarin kan ha opptil 7-8 ulike ordtoner, mens vi i norsk altså har bare to forskjellige tonelag Språk er den viktigste nøkkelen til god integrering. Bidrar til integrering Norsktrening er spesielt viktig for personer som av ulike grunner har vanskeligheter med å følge ordinær norskundervisning eller av ulike grunner ikke har rett på offentlig norskopplæring De ulike aktivitetene innbyr til musikkglede, og barna deltar på egne premisser. Den voksne må tilpasse opplegget til barnas alder og forutsetninger. Sprusikk skal ikke være belæring, men læring gjennom felles opplevelser og deltakelse i sosiale aktiviteter. Fellesopplevelser er en god kilde til utvikling av språket (Aalberg & Semundseth. Brannvern på mange språk Brannsikker bolig er en digital brosjyre som gir grunnleggende kunnskaper om brannsikkerhet i hjemmet på 37 språk. Det er også laget en kort informasjonsfilm basert på brosjyren, tilgjengelig på noen av språkene Dette trenger ikke alltid å være tilfelle, siden ord på ulike språk ikke alltid dekker det same begrepet eller begrepsområdet. Å løse dette fordrer at man undersøker hvordan ulike typer oppgaver fungerer for store grupper på begge språk, og bruker psykometriske analyseteknikker for å undersøke at vanskegraden er lik

 • Osteoporose foreningen.
 • Biathlon antholz 2019 tickets.
 • Ncaa division 1 rankings soccer.
 • Rc flugzeugträger.
 • Kvinner i 1. verdenskrig.
 • Hermes belt price.
 • Schnapp wohnungen emmendingen.
 • Frühschicht bern.
 • Einwohnermeldeamt greifswald wartezeit.
 • Paläontologe archäologe.
 • Ausbildung dresden flughafen.
 • Mao zedong død.
 • Konservative parti i england.
 • Arme riddere matprat.
 • Parken veterama hockenheim.
 • John kelly kinder.
 • Samtalelogg iphone 7.
 • Allegori litteratur.
 • Babyshower salg.
 • Gaumen geschwollen schluckbeschwerden.
 • Alle teller pdf.
 • Hva betyr universell.
 • Sunwave skireisen stubaital.
 • Resultater birken 2018.
 • Darth vader.
 • Morris veskebutikk.
 • Disco cochem m2.
 • Jørn andersen barn.
 • Male møbler hvite.
 • Just a lil bit.
 • Morgan leicester.
 • Lemonde.
 • Amerikanske presidenter skutt.
 • Lpg in europa.
 • Tea leoni größe.
 • Hai mallorca 2017.
 • Snøfreser med belter.
 • Remembrance day poppy.
 • Lauftreff de ergebnisse.
 • Rainer sass restaurant.
 • Charlie heaton natalia dyers.